Privaatsuspoliitika

 1. Jooksonlahe teenust pakub Jooksonlahe OÜ. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, milliseid isikuandmeid me kogume ning kuidas neid kasutame ja säilitame.  Teie isikuandmete vastutav töötleja on Jooksonlahe OÜ (edaspidi Jooksonlahe või meie), registrikood 14768839 , aadress Kaarnapalu talu, Soolätte küla, Rõuge vald, Võrumaa, Eesti Vabariik. Meiega kontakteerumiseks saatke e-kiri aadressile info@jooksonlahe.ee. Isikuandmete töötlemisel järgime meie tegevusele kohalduvaid andmekaitse õigusakte, sh eelkõige EL isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679 (GDPR). Alljärgnevalt selgitame, kuidas töödeldakse Jooksonalahe äpi (edaspidi äpp) kasutajate (edaspidi teenuse kasutaja või teie) isikuandmeid. Isikuandmetena käsitletakse mis tahes teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
 • Milliseid isikuandmeid kogume ja miks
   1. Kogume üldiseid kontoandmeid, mis on vajalikud konto loomiseks. Need on  
    1. Teenuse kasutaja nimi
    2. e-posti aadress 
    3. Pilt (vabatahtlik)
    4. Huvid (vabatahtlik)
    5. Asukoht -maakond (vabatahtlik)
    6. Sünnikuupäev (vabatahtlik)
   2. Kontaktandmete jagamine on vajalik, et vastata päringutele, kommentaaridele ning info saatmiseks. Kui teenuse kasutaja ei soovi saada enam infot meiliaadressile, saab selle rakenduse seadetest välja lülitada.
   3. Vestluse teenuse pakkumiseks peame koguma vestluste sisu. Me ei kasuta vestluste sisu ühelgi muul eesmärgil kui selle vahendamine registreeritud kasutajate vahel. Vestluste sisu ei avaldata kolmandatele isikutele, v.a juhul kui seda nõuab mõni kehtiv õigusakt.
   4. Me kasutame sinu mobiiltelefoni ID-numbrit, et saata sulle teavitusi, kui mobiiliäpis on toimunud sinuga seotud tegevusi (kutsete saatmine, chat, teavitused jm). Kiiremaks vigade leidmiseks ja parandamiseks kogume infot ka sinu telefoni mudeli ja operatsioonisüsteemi kohta.
   5. Jooksonlahe palub sul oma konto registreerida ja rakendusse sisse logida kasutades sinu loodud kontosid koos kolmandate osapoolte teenustega Facebook, Apple ja Google (edaspidi „kolmanda osapoole kontod”). Logides teenusesse sisse kolmanda osapoole konto kaudu, kogume andmeid, millele oled varasemalt ligipääsu andnud (sinu nimi, e-posti aadress, profiilipilt). Neid andmeid kogub kolmanda osapoole teenuspakkuja ja andmed jagatakse Jooksonlahele vastavalt nende privaatsuspoliitikale. Nende allikate poolt jagatud andmeid saad reguleerida, kasutades oma kolmanda osapoole kontol olevaid privaatsussätteid.
 • Andmete kogumise põhjused
  1. Konto loomine
  2. Teenuse kasutaja saab monitoorida oma liikumist, sh mõõta läbitud kilomeetrieid.
  3. Võimalus suhelda teiste kasutajatega.
  4. Kasutame kogutud andmeid, et vastata sinu päringutele ja kommentaaridele.
  5. Võime kasutada kogutud andmeid Jooksonlahe teenuse ja tegevuste turundamiseks ja reklaamimiseks ning muude kommertstoodete või teenuste reklaamimiseks, kui oled andnud meile selleks nõusoleku.
  6. Me ei müü sinu isikuandmeid.
 1. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele 
  1. Kolmas isik on Jooksonlahe OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Jooksonlahe OÜ kasutajale teenuseid. Kasutame kolmandaid isikuid, kes pakuvad:
   1. – e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi
   2. – IT teenuseid meie keskkonna võimaldamiseks, majutamiseks ja haldamiseks. 
  2. Isikuandmeid võidakse edastada ka kolmandatele isikutele, kui see on kohalduva õiguse kohaselt nõutud (nt õiguskaitseasutused) või kui see on vajalik Jooksonlahe OÜ õigustatud huvides oma õiguste kaitseks (nt õigusnõustajad).
 2. Teenuse kasutaja õigused
  1. Kui soovid tutvuda oma isikuandmetega või oma isikuandmeid parandada, esita palun vastav taotlus kirjalikult info@jooksonlahe.ee.
  2. Lisaks isikuandmete parandamise või neile ligipääsemise õigusele on teenuse kasutajal ka õigus:
   1. antud nõusolekuid tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust ega mõjuta sinu isikuandmete töötlemist muudel õiguslikel alustel (mis ei tugine sinu nõusolekule).
   2. esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist või taotleda oma isikuandmete ülekandmist.
   3. nõuda oma isikuandmete kustutamist näiteks siis, kui neid on ebaseaduslikult töödeldud või kui töötlemiseks ei ole muud õiguslikku alust.
   4. pöörduda oma isikuandmetega seotud õiguste kaitseks järelevalveasutuse poole, milleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon www.aki.ee
 3. Isikuandmete säilitamine
  1. Säilitame teenuse kasutaja isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, või nii kaua, kui seaduse järgi nõutav. Üldiselt tähendab see, et säilitame teenuse kasutaja isikuandmeid kuni konto kustutamiseni.
  2. Kui meil puudub jätkuv seaduslik alus ja eesmärk teenuse kasutaja isikuandmeid töödelda, siis kustutame andmed.
 4. Konto ja andmete kustutamine
  1. Teenuse kasutaja saab oma konto igal ajal kustutada. Konto kustutamiseks tuleb vajutada mobiilirakenduses “Kustuta konto” nuppu. Peale konto kustutamist kustutatakse teenuse kasutaja isikuandmed jäädavalt meie süsteemidest.
 5. Privaatsuspoliitika teave
  1. Jooksonlahe OÜ jätab endale õiguse oma privaatsuspoliitikat igal ajal muuta.
 6. Google teenused
  1. Jooks On Lahe rakenduses liidestatud Google teenuste andmeid kasutatakse ainult sinu treeningute sünkroniseerimiseks ning vastavad Gooogle teenuste privaatsustingimustele, k.a Piiratud Teenuste andmete kasutus.
  2. Google teenustega (Google FIT) liidestumisel ja andmete sünkroonimisel kasutatakse ainult treeningu ajalisi väärtuseid, treeningu tüüpi ning läbitud kilomeetreid.
Shopping Cart