Juhend – 5km

#igapäev5km juhend

#IGAPÄEV5KM VÄLJAKUTSE ÜLDINFO

 1. Väljakutses osaledes tuleb iga päev liikuda kõndides või joostes minimaalselt 5 km.
 2. Kõigil osalejatel on lubatud kasutada 5 puhkepäeva.
 3. Väljakutse eesmärk on kasvatada ja hoida järjepidevust igapäevase aktiivsusega.
 4. Väljakutse algab alati 1. kuupäeval ja lõpeb kuu viimasel päeval. Iga kuu toimub uus väljakutse.
 5. Väljakutses osalemiseks (aktiivsuse tõestuse esitamiseks) on kolm võimalust:
 • Facebooki grupp (peab olema Facebooki kasutaja)
 • Google Drive (peab olema gmaili kasutaja)
 • Privaatselt e-maili teel
 1. Korraldaja saadab peale registreerimist ja makse laekumist osalejale kinnituskirja vajaliku info ja viidetega.

Aktiivsuse tõestamine ja päevapildi esitamine

 1. Oma aktiivsuse tõestamiseks tuleb liikumine fikseerida spordikella või telefonirakendusega.
 2. Oma aktiivsuse tõestamiseks tuleb esitada päevapilt.
 3. Päevapildil peavad olema kuvatud kaks olulist asja:
  • kuupäev
  • läbitud distants (minimaalselt 5 km)
 4. Päevapildil tohib olla kuvatud kõndimise ja jooksmisega seotud treeningu nimetus (nt matk, mägironimine, jooksulint jne), aga kui pilt viitab treeningule, mis ei ole seotud jooksmise või kõndimisega (nt rattasõit), siis seda pilti tõestusena ei arvestata.
 5. Päevapilte võib esitada ka mitme erineva pildina (kaks erinevat aktiivsust, nt 2,5 km + 2,5 km).
 6. Päevapildi esitamiseks tuleb:
  • postitada pilt kommentaarina väljakutse gruppi õige kuupäevaga tähistatud pildipostituse alla,
  • laadida pilt Google Drive’i õige kuupäevaga tähistatud kausta või
  • saata pilt e-mailile valjakutse@jooksonlahe.ee
 7. Päevapildi esitamiseks on aega kuni järgmise päeva hommikul kella 7.00-ni. Peale seda lähevad postituse kommentaarid ja Google Drive kaust lukku, aga võimalik on hiljem saata (kuni kuu lõpuni) päevapilt e-mailile valjakutse@jooksonlahe.ee.
 8. Päevapildi esitamiseks Google Drive’i peab osaleja sisse logima gmaili kontoga ning pilti üles laadides tuleb pildi nimi muuta osaleja nimeks, nt: Gätly Valge. Seda saab teha peale pildi üles laadimist, vajutades pildi juures olevale kolmele punktile (telefoni vaade) või vajutades hiirega parem klõps ja teha valik “Nimeta ümber” (arvuti vaade). Google Drive’i vastava kausta lingi saadab korraldaja e-posti aadressile peale registreerimist.

 

 Registreerimine ja osaluse soetamine

 1. Kõigi väljakutsele registreerunud ja maksega kinnitanud osalejate vahel loositakse iga kuu üks hinnaline auhind. Loosimine toimub jooksva väljakutse kuu 11. kuupäeval.
 2. Ostes väljakutse osaluse, oled automaatselt registreeritud väljakutsele ja Sinu e-posti aadressile saadetakse kinnituskiri.
 3. Osalust saab soetada kuni 1. kuupäevani (1. kaasa arvatud).
 4. Kui osalejal puudub finantsiline võimalus väljakutse eest tasuda 1. kuupäevaks, siis tuleb makseviisiks  valida “Pangaülekanne”, sel juhul on võimalik tasuda kuni 10. kuupäevani. Laekumise saabudes selleks kuupäevaks kinnitab korraldaja osaleja liitumise.
 5. Ühe kuu osaluse hind on 10€.
 6. Korraldajast mitteolenevatel põhjustel katkestamise puhul osalustasu ei tagastata (nt: haigestumine, isiklikel põhjustel katkestamine jne).

 

Meeskondlik osalemine väljakutsel

 1. Meeskondlik väljakutse on mõeldud seltskondadele, peredele, töökaaslastele, kes soovivad väljakutse läbida ühiselt.
 2.  Meeskondliku väljakutse osalejad saavad soetada osalused eraldi. Kui meeskond/ettevõte soovib arvet, tuleb sellest teada anda e-mailile valjakutse@jooksonlahe.ee. 
 3.  Meeskondliku väljakutse osaleja peab osalustasu soetades märkima vastavasse lahtrisse ka meeskonna nime.

 

 Motivatsioonitabel

 1. Motivatsioonitabelisse kantakse kõik väljakutse osaluse soetanud osalejad.
 2. Meeskondliku väljakutse osalejad kantakse tabelisse meeskonna nime järgi, millele järgneb osaleja nimi/Facebooki kasutajanimi (nt: KIIREDJALAD Gätly Valge).
 3. Juurdepääs motivatsioonitabelile saadetakse automaatkirjana e-posti aadressile peale osaluse soetamist.
 4. Motivatsioonitabelisse kantakse kõikide osalejate osaluskorrad ja igapäevaselt kontrollitakse osalejate esitatud päevapilte.
 5. Motivatsioonitabelis tähistab roheline linnuke korrektselt esitatud päevapilti ja tühi kastike puhkepäeva või edastamata pilti.
 6. Osalejal on võimalus motivatsioonitabelit regulaarselt jälgida terve väljakutseperioodi jooksul.
 7. Tabelis märgatud erinevustest enda andmetega tuleb osalejal enesel korraldajat teavitada.
 8. Kui väljakutses osalejal jäi päevapilt postitamata või soovib seda parandada, siis tuleb see esitada e-posti aadressile valjakutse@jooksonlahe.ee.
 9. Osaleja eemaldatakse 15. kuupäeva seisuga tabelist, kui tabelis on rohkem kui 5 puudumist.

   Punktide kogumine/reisiloos

 1. Väljakutsekuu eduka läbimise korral(osalejal on motivatsioonitabelis 5 või vähem puudumist) saab osaleja 1 punkti.
 2. 1 punkt = 1 hääl reisiloosi nimekirjas.
 3. Reisiloos toimub 2x aastas (jaanuaris ja juulis) kõigi punktikogujate vahel.
 4. I perioodi (juuli- detsember 2022) reisiloos toimub otseülekandena Jooks on lahe Facebooki lehel 09.01.2023 ja II perioodi (jaanuar-juuni 2023) reisiloos toimub otseülekandena Jooks on lahe Facebooki lehel 09.07.2023.
 5. Kogutud punktid kantakse iga väljakutseperioodi lõpuks motivatsioonitabelisse.
 6. Motivatsioonitabeli lisalehel “Reisiloosi nimekiri” on lisatud kõik edukalt läbinud väljakutse osalejad (perioodidel juuli-detsember/jaanuar-juuni).
 7. Lisalehte “Reisiloosi nimekiri” täiendatakse igakuiselt.
 8. Iga poole aasta möödudes, peale reisiloosi, alustab osaleja uuesti punktide kogumist.
 9. Reisi väärtus on 1500€ ja võitja saab ise sihtkoha valida.

 

Shopping Cart